2711110005 Λαγοπάτη 27, Τριπολη grafeiodiek@gmail.com


 

Ανανεώσεις Διπλωμάτων (ΠΕΙ. Κάρτες Οδικού Μεταφορέα. ADR)
Γραφείο Διεκπεραιώσεων Τρίπολης - Μπράβου Αναστασία - Κολλιός Γεώργιος - Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ - Εξουσιοδοτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις
- Εξουσιοδοτήσεις/ Υπεύθυνες Δηλώσεις - Διεκπεραιώσεις - Μεταβιβάσεις - Άδειες Κυκλοφορίας - Έκδοση Πινακίδων - Τρίπολη

 

Καλωσορίσατε στο Γραφείο Διεκπεραιώσεων Τρίπολης, τον εξειδικευμένο σύμβουλο για όλες τις διαδικασίες ανανέωσης διπλωμάτων και της κάρτας οδικού μεταφορέα, συμπεριλαμβανομένης της ADR. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες σας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Ανανέωση Διπλωμάτων (ΠΕΙ): Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση της ανανέωσης των διπλωμάτων σας, εξοικονομώντας σας από τον χρόνο και την περίπλοκη διαδικασία.
  • Ανανέωση Καρτών Οδικού Μεταφορέα: Σας βοηθούμε σε όλες τις διαδικασίες ανανέωσης των καρτών οδικού μεταφορέα, διασφαλίζοντας την συμμόρφωσή σας προς τους ισχύοντες κανονισμούς.
  • Ανανέωση ADR: Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση της ανανέωσης της ΑDR, εξασφαλίζοντας την συμμόρφωσή σας προς τις προδιαγραφές ασφαλείας για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Εμπιστευτείτε το Γραφείο Διεκπεραιώσεων Τρίπολης για την άνετη και αποτελεσματική ανανέωση των διπλωμάτων και των καρτών σας, αφήνοντας τις διαδικασίες σε εμάς και εσείς απολαύστε την οδήγηση χωρίς προβλήματα.