2711110005 Λαγοπάτη 27, Τριπολη grafeiodiek@gmail.com


 

Μεταβιβάσεις/ Ταξινόμηση/ Ακινησία/ Άρση Παρακράτησης
Γραφείο Διεκπεραιώσεων Τρίπολης - Μπράβου Αναστασία - Κολλιός Γεώργιος - Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ - Εξουσιοδοτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις
- Εξουσιοδοτήσεις/ Υπεύθυνες Δηλώσεις - Διεκπεραιώσεις - Άδειες Κυκλοφορίας - Έκδοση Πινακίδων - Ανανεώσεις Διπλωμάτων - Τρίπολη

 

Καλωσορίσατε στο Γραφείο Διεκπεραιώσεων Τρίπολης, τον ειδικό σύμβουλο σας για όλες τις διαδικασίες που αφορούν τα οχήματα. Είμαστε αφοσιωμένοι στη διευκόλυνση των διαδικασιών σας, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις μεταβιβάσεις οχημάτων, την ταξινόμηση, την ακινησία και την άρση παρακράτησης οχημάτων.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Μεταβιβάσεις Οχημάτων: Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων, εξοικονομώντας σας από τον χρονοβόρο και περίπλοκο γραφειοκρατικό φόρτο.
  • Ταξινόμηση Οχήματος: Σας βοηθούμε στη διαδικασία ταξινόμησης του οχήματός σας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
  • Ακινησία Οχήματος: Αναλαμβάνουμε τις αναγκαίες διαδικασίες για την ακινησία του οχήματός σας.
  • Άρση Παρακράτησης Οχημάτων: Σε περίπτωση παρακράτησης οχήματος, παρέχουμε τις υπηρεσίες για την άρση αυτού του περιορισμού.

Επιλέγοντας το Γραφείο Διεκπεραιώσεων Τρίπολης, επιλέγετε την αξιόπιστη εταίρο σας για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με τα οχήματα. Εμείς φροντίζουμε για τα χαρτοφυλάκιά σας, ενώ εσείς απολαμβάνετε το ταξίδι σας χωρίς την επιβάρυνση της γραφειοκρατίας.